Propagace sportovích akcí, týmů nebo sportovců nástroji PR, reklamy a sponzoringu