Spolupráce při tvorbě PR strategie jako balíčku služeb pro akce, organizace, projekty